DVOJHRY

REGISTROVANÝ HRÁČI

1. 17.
2. 18.
3. 19.
4. 20.
5. 21.
6. 22.
7. 23.
8. 24.
9. 25.
10. 26.
11. 27.
12. 28.
13. 29.
14. 30.
15. 31.
16. 32.

VYLOSOVANIE

A 1 E 1
A 2 E 2
A 3 E 3
A 4 E 4
B 1 F 1
B 2 F 2
B 3 F 3
B 4 F 4
C 1 G 1
C 2 G 2
C 3 G 3
C 4 G 4
D 1 H 1
D 2 H 2
D 3 H 3
D 4 H 4

 PROGRAM

ZÁKLADNÉ SKUPINY
Z Dvojica Dvojica S1 S2 S3 S4 S5 V P
A 1-4 A 1
A 4
0:0 N
A 2-3 A 2 A 3 0:0 N
A 4-3 A 4 A 3 0:0 N
A 1-2 A 1 A 2 0:0 N
A 2-4 A 2 A 4 0:0 N
A 3-1 A 3 A 1 0:0 N
B 1-4 B 1 B 4 0:0 N
B 2-3 B 2 B 3 0:0 N
B 4-3 B 4 B 3 0:0 N
B 1-2 B 1 B2 0:0 N
B 2-4 B 2 B 4 0:0 N
B 3-1 B 3 B 1 0:0 N
C 1-4 C 1
C 4
0:0 N
C 2-3 C 2 C 3 0:0 N
C 4-3 C 4 C 3 0:0 N
C 1-2 C 1 C 2 0:0 N
C 2-4 C 2 C 4 0:0 N
C 3-1 C 3 C 1 0:0 N
D 1-4 D 1 D 4 0:0 N
D 2-3 D 2 D 3 0:0 N
D 4-3 D 4 D 3 0:0 N
D 1-2 D 1 D2 0:0 N
D 2-4 D 2 D 4 0:0 N
D 3-1 D 3 D 1 0:0 N
E 1-4 E 1
E 4
0:0 N
E 2-3 E 2 E 3 0:0 N
E 4-3 E 4 E 3 0:0 N
E 1-2 E 1 E 2 0:0 N
E 2-4 E 2 E 4 0:0 N
E 3-1 E 3 E 1 0:0 N
F 1-4 F 1 F 4 0:0 N
F 2-3 F 2 F 3 0:0 N
F 4-3 F 4 F 3 0:0 N
F 1-2 F 1 F2 0:0 N
F 2-4 F 2 F 4 0:0 N
F 3-1 F 3 F 1 0:0 N
G 1-4 G 1
G 4
0:0 N
G 2-3 G 2 G 3 0:0 N
G 4-3 G 4 G 3 0:0 N
G 1-2 G 1 G 2 0:0 N
G 2-4 G 2 G 4 0:0 N
G 3-1 G 3 G 1 0:0 N
H 1-4 H 1 H 4 0:0 N
H 2-3 H 2 H 3 0:0 N
H 4-3 H 4 H 3 0:0 N
H 1-2 H 1 H 2 0:0 N
H 2-4 H 2 H 4 0:0 N
H 3-1 H 3 H 1 0:0 N
1. KOLO
Z Dvojica Dvojica S1 S2 S3 S4 S5 V P
A A 1 H 4 0:0 N
B B 2 G 3 0:0 N
C C 1 F 4 0:0 N
D D 2 E 3 0:0 N
E E 1 D 4 0:0 N
F F 2 C 3 0:0 N
G G 1 B 4 0:0 N
H H 2 A 3 0:0 N
I H 1 A 4 0:0 N
J G 2 B 3 0:0 N
K F 1 C 4 0:0 N
L E 2 D 3 0:0 N
M D 1 E 4 0:0 N
N C 2 F 3 0:0 N
O B 1 G 4 0:0 N
P A 2 H 3 0:0 N
OSEMFINÁLE
Z Dvojica Dvojica S1 S2 S3 S4 S5 V P
Q VÝŤAZ A VÝŤAZ B 0:0 N
R VÝŤAZ C VÝŤAZ D 0:0 N
S VÝŤAZ E VÝŤAZ F 0:0 N
T VÝŤAZ G VÝŤAZ H 0:0 N
U VÝŤAZ I VÝŤAZ J 0:0 N
V VÝŤAZ K VÝŤAZ L 0:0 N
W VÝŤAZ M VÝŤAZ N 0:0 N
X VÝŤAZ O VÝŤAZ P 0:0 N
O 17. až 32. MIESTO
Z Dvojica Dvojica S1 S2 S3 S4 S5 V P
AA PREHRA A PREHRA B 0:0 N
BB PREHRA C PREHRA D 0:0 N
CC PREHRA E PREHRA F 0:0 N
DD PREHRA G PREHRA H 0:0 N
EE PREHRA I PREHRA J 0:0 N
FF PREHRA K PREHRA L 0:0 N
GG PREHRA M PREHRA N 0:0 N
HH PREHRA O PREHRA P 0:0 N
ŠTVRŤFINÁLE
Z Dvojica Dvojica S1 S2 S3 S4 S5 V P
a VÝŤAZ Q VÝŤAZ R 0:0 N
b VÝŤAZ S VÝŤAZ T 0:0 N
c VÝŤAZ U VÝŤAZ V 0:0 N
d VÝŤAZ W VÝŤAZ X 0:0 N
O 9. až 16. MIESTO
Z Dvojica Dvojica S1 S2 S3 S4 S5 V P
e PREHRA Q PREHRA R 0:0 N
f PREHRA S PREHRA T 0:0 N
g PREHRA U PREHRA V 0:0 N
h PREHRA W PREHRA X 0:0 N
O 17. až 24 MIESTO
Z Dvojica Dvojica S1 S2 S3 S4 S5 V P
II VÝŤAZ AA VÝŤAZ BB 0:0 N
JJ VÝŤAZ CC VÝŤAZ DD 0:0 N
KK VÝŤAZ EE VÝŤAZ FF 0:0 N
LL VÝŤAZ GG VÝŤAZ HH 0:0 N
O 25. až 32. MIESTO
Z Dvojica Dvojica S1 S2 S3 S4 S5 V P
MM PREHRA AA PREHRA BB 0:0 N
NN PREHRA CC PREHRA DD 0:0 N
OO PREHRA EE PREHRA FF 0:0 N
PP PREHRA GG PREHRA HH 0:0 N
SEMIFINÁLE
Z Dvojica Dvojica S1 S2 S3 S4 S5 V P
i VÝŤAZ a VÝŤAZ b 0:0 N
j VÝŤAZ c VÝŤAZ d 0:0 N
O 5. až 8. MIESTO
Z Dvojica Dvojica S1 S2 S3 S4 S5 V P
k PREHRA a PREHRA b 0:0 N
l PREHRA c PREHRA d 0:0 N
O 9. až 12. MIESTO
Z Dvojica Dvojica S1 S2 S3 S4 S5 V P
m VÝŤAZ e VÝŤAZ f 0:0 N
n VÝŤAZ g VÝŤAZ h 0:0 N
O 13. až 16. MIESTO
Z Dvojica Dvojica S1 S2 S3 S4 S5 V P
o PREHRA e PREHRA f 0:0 N
p PREHRA g PREHRA h 0:0 N
O 17. až 20. MIESTO
Z Dvojica Dvojica S1 S2 S3 S4 S5 V P
RR VÝŤAZ II VÝŤAZ JJ 0:0 N
SS VÝŤAZ KK VÝŤAZ LL 0:0 N
O 21. až 24. MIESTO
Z Dvojica Dvojica S1 S2 S3 S4 S5 V P
TT PREHRA II PREHRA JJ 0:0 N
UU PREHRA KK PREHRA LL 0:0 N
O 25. až 28. MIESTO
Z Dvojica Dvojica S1 S2 S3 S4 S5 V P
VV VÝŤAZ MM VÝŤAZ NN 0:0 N
XX VÝŤAZ OO VÝŤAZ PP 0:0 N
O 29. až 32. MIESTO
Z Dvojica Dvojica S1 S2 S3 S4 S5 V P
YY PREHRA MM PREHRA NN 0:0 N
ZZ PREHRA OO PREHRA PP 0:0 N
 FINÁLE
Z Dvojica Dvojica S1 S2 S3 S4 S5 V P
r VÝŤAZ i VÝŤAZ j 0:0 N
O 3. MIESTO
Z Dvojica Dvojica S1 S2 S3 S4 S5 V P
s PREHRA i PREHRA j 0:0 N
O 5. MIESTO
Z Dvojica Dvojica S1 S2 S3 S4 S5 V P
t VÝŤAZ k VÝŤAZ l 0:0 N
O 7. MIESTO
Z Dvojica Dvojica S1 S2 S3 S4 S5 V P
u PREHRA k PREHRA l 0:0 N
 O 9. MIESTO
Z Dvojica Dvojica S1 S2 S3 S4 S5 V P
v VÝŤAZ m VÝŤAZ n 0:0 N
O 11. MIESTO
Z Dvojica Dvojica S1 S2 S3 S4 S5 V P
w PREHRA m PREHRA n 0:0 N
 O 13. MIESTO
Z Dvojica Dvojica S1 S2 S3 S4 S5 V P
x VÝŤAZ o VÝŤAZ p 0:0 N
 O 15. MIESTO
Z Dvojica Dvojica S1 S2 S3 S4 S5 V P
y PREHRA o PREHRA p 0:0 N
 O 17. MIESTO
Z Dvojica Dvojica S1 S2 S3 S4 S5 V P
aa VÝŤAZ RR VÝŤAZ SS 0:0 N
 O 19. MIESTO
Z Dvojica Dvojica S1 S2 S3 S4 S5 V P
bb PREHRA TT PREHRA UU 0:0 N
 O 21. MIESTO
Z Dvojica Dvojica S1 S2 S3 S4 S5 V P
cc VÝŤAZ TT VÝŤAZ UU 0:0 N
 O 23. MIESTO
Z Dvojica Dvojica S1 S2 S3 S4 S5 V P
dd PREHRA RR PREHRA SS 0:0 N
 O 25. MIESTO
Z Dvojica Dvojica S1 S2 S3 S4 S5 V P
ee VÝŤAZ VV VÝŤAZ XX 0:0 N
 O 27. MIESTO
Z Dvojica Dvojica S1 S2 S3 S4 S5 V P
ff PREHRA VV PREHRA XX 0:0 N
 O 29. MIESTO
Z Dvojica Dvojica S1 S2 S3 S4 S5 V P
gg VÝŤAZ YY VÝŤAZ ZZ 0:0 N
 O 31. MIESTO
Z Dvojica Dvojica S1 S2 S3 S4 S5 V P
hh PREHRA YY PREHRA ZZ 0:0 N

UMIESTNENIE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.