PINGPONG LIGA

TURNAJOVÁ LIGA V MODROM PINGPONGU!!!

PINGPONG pravidlá Hrá sa so špeciálnymi raketami bez poťahov. Účastníci VIP turnaja sú povinný hrať s týmito raketami. Pingpongové rakety budú pripravené na každej strane stolov. Po odohraní setu a výmene strán rakety zostávajú na svojej strane stola a hráči tak hrajú s raketami svojho súpera. Hrá sa s oranžovými loptičkami na dva víťazné sety do 15 bodov. Loptičky sú rovnaké ako na stolný tenis. Pri zmene strán po sete hráči nechajú rakety na strane stolu kde skončili set. Nasledujúci set hrajú už s raketou súpera. V prípade rozhodujúceho tretieho setu (stav 1:1 na sety , alebo 2:2 na sety vo finálovom zápase turnaja) sa po dosiahnutí 7. loptičky menia strany a rakety. Za stavu 14:14 sa aplikuje pravidlo “náhla smrť” – set vždy končí 15. bodom. Nehrá sa na víťazstvo v sete o dva body.

Double – point pravidlo
Každý hráč môže raz v zápase pri svojom podaní vyhlásiť tzv. double-point. Ten je možné však využiť najneskôr do svojho 12. bodu v sete. Ak po vyhlásení double-pointu vyhrá hráč vyhlasujúci double-point výmenu získava dva body. Inak súper získa 1 bod. Podanie vždy zostáva nedotknuté. Podávajúci má vždy dve podania. V prípade Double-pointu sa loptička mení za bielu. Po odohraní double-pointu sa hrá opäť s oranžovou loptičkou.

PRAVIDLÁ PINGPONG LIGY

Šampiónom Pingpong ligy je hráč, ktorý je aktuálne na najvyššom mieste, čiže na 1. mieste ligy. Šampióna môže vyzvať len hráč na aktuálnom 2. mieste. Ďalší hráči nemajú právo vyzvať šampióna na zápas o titul. Musia sa najskôr prebojovať na 2. miesto ligy. A to tak, že vyzvú na zápas hráča rebríčkovo nad sebou o jedno miesto. Prednosť na výzvu a posun vpred má vždy vyzývateľ z nižšieho miesta tabuľky. V prípade, že vyzvaný hráč opakovane neprijme výzvu, automaticky sa bez boja prepadáva o jedno umiestnenie akoby zápas prehral.

REBRÍČEK PINGPONG LIGY

Prebieha organizácia herného systému ligy..