TJ Považan Pruské A — TJ Slovan Dolné Kočkovce A

STK Trenčianske Bohuslavice — MEDEKO PB A

OBSK UNIMAT Lazany B — STK PC Trenčianská Teplá B

KST DRIVE Trenčianske Jastrabie A — STK Dolný Moštenec A