ROZPIS

9. DVOJKOLO

ZŠ Kubranská 80, Trenčín

Centrum voľného času Nové Mesto nad Váhom

Kulturny dom, Trenčianske Jastrabie

Kultúrny dom Malé Chlievany

Kultúrny dom Chocholná-Velčíce

Centrum voľného času Nové Mesto nad Váhom

Základná škola Nitrianske Rudno

Centrum voľného času Nové Mesto nad Váhom

Základná škola Nitrianske Rudno

Kultúrny dom Chocholná-Velčíce

Kulturny dom, Trenčianske Jastrabie

ZŠ Kubranská 80, Trenčín

12. DVOJKOLO

Gymnázium Považská Bystrica