1. ROČNÍK 2018 LAKOV CAP – VÍŤAZ – LIPA (POČET HRÁČOV 17)